Aktualności

Aktualności

Rodzice, uczniowie!

Sytuacja nadzwyczajna w kraju wymaga innych rozwiązań, niż nauczanie tradycyjne w szkole do 11 marca 2020 roku. Obecnie trwają prace MEN nad rozporządzeniem dotyczącym nauczania zdalnego. 

Zdajemy sobie sprawę, że nie każdy uczeń ma dostęp do Internetu lub sprzętu komputerowego. w 100% dostęp do sieci i sprzętu w naszej szkole mają uczniowie klasy II, V, VI i VII. W pozostałych oddziałach nie wszyscy uczniowie mają taką możliwość. Dlatego propozycja zdalnego nauczania w naszej szkole przedstawia się następująco:

1. W/w klasy mogą korzystać z platformy www.gov.pl/zdalnelekcje , www.epodreczniki.pl oraz z platform proponowanych przez nauczycieli przedmiotu.

2. Dla uczniów klas VIII CKE dodatkowo przygotowała zadania powtórkowe do egzaminu wraz z rozwiązaniami.

3. Ponadto nauczyciele przygotowują dla uczniów zakresy treści programowych, które będą umieszczane na stronie szkoły w zakładce zadania. Umożliwią one powtórzenie, utrwalenie i usystematyzowanie nabytych wiadomości i kompetencji.

Dyrektor SP im. Orła Białego w Biernej zwrócił się z prośbą do nauczycieli, aby dobór treści był dostosowany do możliwości ucznia i nie powodował zbyt dużego obciążenia.

4. Wszelkie pytania kierować wyłącznie mailowo do nauczycieli - maile służbowe dostępne w zakładce KADRA na stronie szkoły. 

Nadal apeluję o rozwagę i bezpieczeństwo. Zostańcie w domu!!!

Pozdrawiam

Bogusława Delijewska

Dyrektor SP im. Orła Białego w Biernej

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej

Bierna 57, 59-970 Zawidów, Tel/fax : (75) 77 76 108, E-mail : spbierna@interia.pl
© 2018 wregionie.pl