Kadra

Kadra Pedagogiczna SP im. Orła Białego w Biernej

Dorota Frazik - oddział przedszkolny - grupa A
Barbara Krajewska–
oddział przedszkolny grupa "B"

Bogusława Delijewska – wychowawca klasa I, biologia
Anna Ziółkowska - Gebuś -wychowawca kl. II, technika, geografia, świetlica
Elżbieta Mendziak – wychowawca kl. III, muzyka, biblioteka
Dominika Mielcarek - wychowawca klasa IV, język polski, WOS

Jacek Wujec - wychowawca klasa V, fizyka, wychowanie fizyczne, świetlica

Kinga Nalewaj - wychowawca kl.VI, język angielski, świetlica

Agnieszka Krupa – wychowawca kl VII, historia, świetlica

Agnieszka Słonecka – wychowawca kl. VIII, matematyka, plastyka

Anna Kubiś – pedagog szkolny, gimnastyka korekcyjna,świetlica, WDŻ, EDB

Barbara Szołomicka - Robaszewska - psycholog szkolny

Ryszard Swoboda – dyrektor szkoły, religia

Piotr Zawadzki – język angielski

Krzysztof Mariański – informatyka, edukacja informatyczna, świetlica

Karolina Rachańska – język niemiecki

Marta Kasperska – chemia

Beata Szczepańska – zajęcia rewalidacyjne, świetlica

Danuta Bazylińska – doradztwo zawodowe

 

Kadra Pedagogiczna SP im. Orła Białego w Biernej adresy email

Bogusława Delijewska - delijewskab@wp.pl 
b.delijewska@spbierna.pl 
Elżbieta Mendziak - e.mendziak@spbierna.pl 
Agnieszka Słonecka - a.slonecka@spbierna.pl 
Jacek Wujec - j.wujec@spbierna.pl 
Agnieszka Krupa - a.krupa@spbierna.pl 
Ryszard Swoboda - r.swoboda@spbierna.pl 
Krzysztof Mariański - k.marianski@spbierna.pl 
Danuta Bazylińska - d.bazylinska@spbierna.pl 
Beata Szczepańska - b.szczepanska@spbierna.pl 
Barbara Szołomicka - Robaszewska - b.szolomicka-robaszewska@spbierna.pl 
 

 

 

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej

Bierna 57, 59-970 Zawidów, Tel/fax : (75) 77 76 108, E-mail : spbierna@interia.pl
© 2018 wregionie.pl