Kadra

Kadra Pedagogiczna SP im. Orła Białego w Biernej

Bogusława Delijewska

KADRA SP BIERNA

Bogusława Delijewska – biologia, język polski, plastyka

Barbara Krajewska– oddział przedszkolny grupa "B"

Bożena Kuprianowicz - oddział przedszkolny - grupa A

Anna Ziółkowska - Gebuś -wychowawca kl. I, technika, geografia

Izabela Łyczkowska – wychowawca kl. II, edukacja muzyczna

Elżbieta Mendziak – wychowawca kl. III, muzyka, biblioteka

Jacek Wujec - wychowawca klasa IV, fizyka, wychowanie fizyczne

Kinga Nalewaj - wychowawca kl.V, język angielski, świetlica

Agnieszka Krupa – wychowawca kl VI, historia

Agnieszka Słonecka – wychowawca kl. VII, matematyka, plastyka

Dominika Mielcarek – wychowawca kl. VIII, język polski, WOS

Anna Kubiś – pedagog szkolny, terapeuta, gimnastyka korekcyjna,świetlica, WDŻ, przyroda, EDB

Barbara Szołomicka - Robaszewska - psycholog szkolny

Ryszard Swoboda – religia

Piotr Zawadzki – język angielski

Krzysztof Mariański – informatyka, SKS

Magdalena Krawczyńska – język niemiecki

Janusz Antoniak – chemia

Beata Szczepańska – logopeda

Danuta Bazylińska – doradztwo zawodowe

 

Kadra Pedagogiczna SP im. Orła Białego w Biernej adresy email

Bogusława Delijewska - delijewskab@wp.pl 
b.delijewska@spbierna.pl 
Elżbieta Mendziak - e.mendziak@spbierna.pl 
Agnieszka Słonecka - a.slonecka@spbierna.pl 
Jacek Wujec - j.wujec@spbierna.pl 
Agnieszka Krupa - a.krupa@spbierna.pl 
Ryszard Swoboda - r.swoboda@spbierna.pl 
Krzysztof Mariański - k.marianski@spbierna.pl 
Janusz Antoniak - j.antoniak@spbierna.pl 
Danuta Bazylińska - d.bazylinska@spbierna.pl 
Magdalena Krawczyńska - m.krawczynska@spbierna.pl 
Beata Szczepańska - b.szczepanska@spbierna.pl 
Barbara Szołomicka - Robaszewska - b.szolomicka-robaszewska@spbierna.pl 
 

 

 

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej

Bierna 57, 59-970 Zawidów, Tel/fax : (75) 77 76 108, E-mail : spbierna@interia.pl
© 2018 wregionie.pl