O szkole

Historia szkoły

 

Tuż po wojnie, w 1945r. szkoła mieściła się w małym budynku obok posesji Pana Gonery. W szkole tej uczyły się dzieci niemieckie (ostatnich niemieckich przesiedleńców). Dzieci polskich było bardzo mało, gdyż tylko 10 rodzin mieszkało wówczas Biernej. W budynku obecnej szkoły stacjonowało wojsko polskie. W lipcu 1946r. rodziny niemieckie przesiedlono do Leśnej. Również wojsko opuściło budynek. Pozostał jedynie porucznik Edward Wabia. On jako pierwszy w opuszczonym przez wojsko budynku otworzył szkołę. Sam objął stanowisko kierownika placówki. Była to pierwsza na „ziemiach odzyskanych” szkoła sześcioklasowa, gdzie uczęszczali uczniowie klas IV-VI. Dzieci z klas I-III uczyły się we wspomnianym budynku koło Pana Gonery (obecnie budynek ten został zburzony). Do szkoły uczęszczały dzieci nie tylko z Biernej, ale z Radzimowa (dawne Lisice), Miedzianej (dawne Piastowo). Zatrudnionych było ośmiu nauczycieli (M. Popkowska, Dziurzyńska, S. Kozak, B. Markut, M. Mikołajkowo, Rozdolska, Szpak). W szkole uczono również religii. Wraz z napływem ludności przybywało uczniów. W roku szkolnym 1949/1950 szkołę opuściło 19 absolwentów.

W 1951 roku Edward Wabia wyjechał do Wrocławia gdzie podjął się nauczania dzieci głuchoniemych. Stanowisko kierownika szkoły objął Stanisław Czajka. W budynku szkoły mieściło się już siedem klas. To właśnie on zorganizował szkołę wieczorową dla dorosłych, która funkcjonowała do 1970r.

Od 1955-1973r. kierownictwo szkoły obejmuje Stanisław Matkowski. Na skutek zmiany systemy oświaty obowiązkowa nauka trwa w osiem lat w szkole podstawowej. Poszerza się grono nauczycieli. Od 1958r. religia zostaje wycofana ze szkół i uczy się jej w przykościelnych salkach katechetycznych.

W 1974r. nazwę „kierownik szkoły” zastąpiono „dyrektor szkoły”.Bierna na starych pocztówkach
https://polska-org.pl/city/view.action?view=&old=false&id=507014

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej

Bierna 57, 59-970 Zawidów, Tel/fax : (75) 77 76 108, E-mail : spbierna@interia.pl
© 2018 wregionie.pl

Search