Wolontariat

Image
„Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi". Jan Paweł II

Program wolontariatu:

 1. W Szkole funkcjonuje Szkolne Koło Wolontariatu, które ma za zadanie organizować i świadczyć pomoc najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.
 2. Szkolnym Kołem Wolontariatu opiekuje się nauczyciel – koordynator (opiekun Samorządu Szkolnego).
 3. Cele działania Szkolnego Koła Wolontariatu:
 • zapoznawanie uczniów z ideą wolontariatu;
 • angażowanie uczniów w świadomą, dobrowolną i nieodpłatną pomoc innym;
 • promowanie wśród dzieci i młodzieży postaw: wrażliwości na potrzeby innych, empatii, życzliwości, otwartości i bezinteresowności w podejmowanych działaniach;
 • organizowanie aktywnego działania w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, kulturalnej na terenie szkoły i w środowisku rodzinnym oraz lokalnym;
 • tworzenie przestrzeni dla służby wolontarystycznej poprzez organizowanie konkretnych sposobów pomocy i tworzenie zespołów wolontariuszy do ich realizacji;
 • pośredniczenie we włączaniu dzieci i młodzieży do działań o charakterze wolontarystycznym w działania pozaszkolne, promowanie i komunikowanie o akcjach prowadzonych w środowisku lokalnym, akcjach ogólnopolskich i podejmowanych przez inne organizacje;
 • wpieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej;
 • promowanie idei wolontariatu;
 • prowadzenie warsztatów, szkoleń i cyklicznych spotkań wolontariuszy i chętnych do przystąpienia do Koła lub chętnych do włączenia się do akcji niesienia pomocy;
 • angażowanie się w miarę potrzeb do pomocy w jednorazowych imprezach o charakterze charytatywnym.Obszary działania: środowisko szkolne i pozaszkolne.

1) ŚRODOWISKO SZKOLNE:

 • Organizowanie pomocy koleżeńskiej w nauce.
 • Udział w zajęciach pozalekcyjnych.
 • Praca w bibliotece szkolnej.

2) ŚRODOWISKO POZASZKOLNE:

  Współpraca z:

 • Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sulikowie,
 • Gminnym Ośrodkiem Kultury w Sulikowie,
 • Parafią w Radzimowie;
 • OSP Bierna;
 • Sołectwa Bierna, Radzimów, Miedziana;
 • Akcje charytatywne wspierające instytucje, fundacje, stowarzyszenia i osoby prywatne.
10 stycznia 2024r. został rozstrzygnięty konkurs ,,Psu na budę", czyli zbiórka darów dla Schroniska Zwierząt Małych w Dłużynie Górnej. W sumie zebrano 65,95 kg. karmy suchej, 93,8 kg. karmy mokrej oraz psie przysmaki, ręczniki papierowe, środki czystości i smycze (ilość rzeczy była sumowana i przeliczana na jednego ucznia). 
I miejsce klasa I
II miejsce klasa II
III miejsce oddział 0B
Za pierwsze miejsce dzieci dostały pizzę ufundowaną przez Radę Rodziców. Pozostali laureaci dostali słodycze.
Zbiórka była wspierana przez SKW pod opieką Pani D. Mielcarek oraz przez koordynatora Panią B. Krajewską.
 
Dziękujemy za zaangażowanie i wsparcie schroniska :) 

Akcje charytatywne na rzecz fundacji: "POMÓŻ I TY"

W roku szkolnym 207/2018 społeczność szkolna Szkoły podstawowej w Biernej uczestniczyła w akcjach
na rzecz osób niewidomych i niepełnosprawnych :
 1. ,,Pomóżmy Oliwii uprawiać sport’’ – zbiórka funduszy ze sprzedaży cegiełek na aktywny wózek inwalidzki. Akcja rozpoczęła się z dn. 01.09.2017 r.
  i trwa do 22.06.2018 r. . Do dnia 30.11 2017 zebraliśmyw szkole kwotę 100zł, która stanowiła podstawę zgłoszenia do konkursu fundacji
  ,,Akcja szkoło pomóż i  ty’’ na najbardziej zaangażowaną szkołę (wskaźnik zebranych środków na ucznia szkoły  stanowił 91%). Następnie dokonano zamówienia na 360 cegiełek, które uczniowie nabywali w cenie 1 zł. Sprzedano 330 cegiełek na kwotę 330zł .Fundusze zostały przekazane fundacji w dn.15.02.2018r.
 2. ,,Aktywny pionizator dla Dariusza Stachyry” – Pozyskano środki w kwocie 16zł. Sprzedaż cegiełek – kartek bożonarodzeniowych. Fundusze zostały przekazane fundacji w dn.15.02.2018r.
 3. Współpraca z fundacją przebiegała prawidłowo. Szkoła otrzymała podziękowania i tytuł mecenasa fundacji ,,POMÓŻ I TY’’.

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej

Bierna 57, 59-970 Zawidów, Tel/fax : (75) 77 76 108, E-mail : spbierna@interia.pl
© 2018 wregionie.pl

Search