Wolontariat

Image
„Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi". Jan Paweł II

Program wolontariatu:

 1. W Szkole funkcjonuje Szkolne Koło Wolontariatu, które ma za zadanie organizować i świadczyć pomoc najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.
 2. Szkolnym Kołem Wolontariatu opiekuje się nauczyciel – koordynator (opiekun Samorządu Szkolnego).
 3. Cele działania Szkolnego Koła Wolontariatu:
 • zapoznawanie uczniów z ideą wolontariatu;
 • angażowanie uczniów w świadomą, dobrowolną i nieodpłatną pomoc innym;
 • promowanie wśród dzieci i młodzieży postaw: wrażliwości na potrzeby innych, empatii, życzliwości, otwartości i bezinteresowności w podejmowanych działaniach;
 • organizowanie aktywnego działania w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, kulturalnej na terenie szkoły i w środowisku rodzinnym oraz lokalnym;
 • tworzenie przestrzeni dla służby wolontarystycznej poprzez organizowanie konkretnych sposobów pomocy i tworzenie zespołów wolontariuszy do ich realizacji;
 • pośredniczenie we włączaniu dzieci i młodzieży do działań o charakterze wolontarystycznym w działania pozaszkolne, promowanie i komunikowanie o akcjach prowadzonych w środowisku lokalnym, akcjach ogólnopolskich i podejmowanych przez inne organizacje;
 • wpieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej;
 • promowanie idei wolontariatu;
 • prowadzenie warsztatów, szkoleń i cyklicznych spotkań wolontariuszy i chętnych do przystąpienia do Koła lub chętnych do włączenia się do akcji niesienia pomocy;
 • angażowanie się w miarę potrzeb do pomocy w jednorazowych imprezach o charakterze charytatywnym.Obszary działania: środowisko szkolne i pozaszkolne.

1) ŚRODOWISKO SZKOLNE:

 • Organizowanie pomocy koleżeńskiej w nauce.
 • Udział w zajęciach pozalekcyjnych.
 • Praca w bibliotece szkolnej.

2) ŚRODOWISKO POZASZKOLNE:

  Współpraca z:

 • Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sulikowie,
 • Gminnym Ośrodkiem Kultury w Sulikowie,
 • Parafią w Radzimowie;
 • OSP Bierna;
 • Sołectwa Bierna, Radzimów, Miedziana;
 • Akcje charytatywne wspierające instytucje, fundacje, stowarzyszenia i osoby prywatne.

Akcje charytatywne na rzecz fundacji: "POMÓŻ I TY"

W roku szkolnym 207/2018 społeczność szkolna Szkoły podstawowej w Biernej uczestniczyła w akcjach
na rzecz osób niewidomych i niepełnosprawnych :
 1. ,,Pomóżmy Oliwii uprawiać sport’’ – zbiórka funduszy ze sprzedaży cegiełek na aktywny wózek inwalidzki. Akcja rozpoczęła się z dn. 01.09.2017 r.
  i trwa do 22.06.2018 r. . Do dnia 30.11 2017 zebraliśmyw szkole kwotę 100zł, która stanowiła podstawę zgłoszenia do konkursu fundacji
  ,,Akcja szkoło pomóż i  ty’’ na najbardziej zaangażowaną szkołę (wskaźnik zebranych środków na ucznia szkoły  stanowił 91%). Następnie dokonano zamówienia na 360 cegiełek, które uczniowie nabywali w cenie 1 zł. Sprzedano 330 cegiełek na kwotę 330zł .Fundusze zostały przekazane fundacji w dn.15.02.2018r.
 2. ,,Aktywny pionizator dla Dariusza Stachyry” – Pozyskano środki w kwocie 16zł. Sprzedaż cegiełek – kartek bożonarodzeniowych. Fundusze zostały przekazane fundacji w dn.15.02.2018r.
 3. Współpraca z fundacją przebiegała prawidłowo. Szkoła otrzymała podziękowania i tytuł mecenasa fundacji ,,POMÓŻ I TY’’.

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej

Bierna 57, 59-970 Zawidów, Tel/fax : (75) 77 76 108, E-mail : spbierna@interia.pl
© 2018 wregionie.pl