Aktualności

Aktualności

Pawilon sanitarny przy Szkole Podstawowej

Gmina Sulików w ramach programu „Wzmocnij swoje otoczenie” otrzymała od Polskich Sieci Elektroenergetycznych grant na częściowe sfinansowanie pawilonu sanitarnego przy Szkole Podstawowej w Biernej.

Dzięki inwestycji uczniowie będą mogli korzystać z tymczasowego pomieszczenia sanitarnego, wyposażonego w toalety i umywalki, instalację elektryczną, grzewczą, wentylacyjną i wodno–kanalizacyjną oraz urządzenia do bezdotykowej dezynfekcji rąk. Obiekt jest zlokalizowany przy budynku Szkoły Podstawowej w Biernej. W przyszłości będzie wykorzystywany np. podczas imprez organizowanych przez Gminę.

Koszt inwestycji wyniósł blisko 63 tys. zł, część środków pochodzi z grantu pozyskanego od PSE, a pozostała kwota zostanie sfinansowana ze środków z budżetu Gminy Sulików.

Program „WzMOCnij swoje otoczenie” to inicjatywa Polskich Sieci Elektroenergetycznych - krajowego operatora systemu przesyłowego. Jego celem było wyłonienie najlepszych projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury, zwiększeniem bezpieczeństwa mieszkańców w warunkach pandemii koronawirusa oraz pomoc w dostosowaniu sposobu działania i narzędzi pracy do obowiązujących obostrzeń sanitarnych w gminach, na terenie których jest zlokalizowana lub budowana infrastruktura przesyłowa.

Na terenie gminy Sulików PSE budują linię 400 kV relacji Mikułowa - Świebodzice. Inwestycja jest niezbędna dla zapewnienia wystarczających, stabilnych dostaw energii elektrycznej do wszystkich odbiorców na Dolnym Śląsku. Nowa instalacja zastąpi funkcjonującą od ponad 50 lat linię 220 kV.

Szczegółowe informacje o programie „WzMOCnij swoje otoczenie” można znaleźć na stronie internetowej programu, pod adresem: www.wzmocnijotoczenie.pl.

 
 

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej

Bierna 57, 59-970 Zawidów, Tel/fax : (75) 77 76 108, E-mail : spbierna@interia.pl
© 2018 wregionie.pl

Search