Aktualności

Aktualności

Udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym "Emocje"

W roku szkolnym 2020/2021 uczniowie klasy II i oddziału przedszkolnego 0B biorą udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym "Emocje". Koordynatorami innowacji pedagogicznej wprowadzonej w szkole w ramach projektu są Pani Anna Ziółkowska - Gębuś i Barbara Krajewska.
Uzasadnienie i idea projektu:
Wszystkim rodzicom i wychowawcom zależy na tym, aby wychować dzieci na mądrych i szczęśliwych ludzi, samodzielnych i twórczych. Wprowadzenie dzieci w świat wartości moralnych, jest niezwykle ważne, gdyż są one fundamentem dalszego życia. Proponowany przez nas projekt obejmuje pięć spotkań w ciągu roku szkolnego, obejmujące rozmowę o uniwersalnych wartościach.
Cele ogólne projektu:
• Kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym wobec inności.
• Rozbudzanie w dzieciach wiary w siebie oraz własne możliwości.
• Aktywizacja dzieci i młodzieży na zrozumienie inności u innych osób.
• Wychowanie do wartości takich jak tolerancja, akceptacja, wyrozumiałość, szacunek
i wrażliwość.
Cele szczegółowe:
• Kształtowanie postawy akceptacji wobec inności wśród dzieci.
• Dostrzeganie podobieństw i różnic między ludźmi.
• Integrowanie szkół polonijnych i polskich poprzez realizację projektu “Emocja”.
• Nauka tolerancji wobec osób różniących się od nas między innymi wyglądem, zachowaniem, kolorem skóry, wyznaniem- jak również cechami nie widocznymi na pierwszy rzut oka np. choroby serca, autyzm, cukrzyca
• Kształtowanie postaw empatii wobec inności.
• Budowanie przyjaznego klimatu integracji.
• Nauczanie, że wszyscy jesteśmy pełnowartościowymi ludźmi, pomimo różnic, które posiadamy.
• Eliminowanie zachowań agresywnym w stosunku do inności.
• Przygotowanie dzieci do powrotów do Polski bądź ewentualnej migracji.
HARMONOGRAM PROJEKTU:
I MODUŁ- od 2.09.2020r.- do 11.10.2020r – „KREATYWNOŚĆ”- DZIEŃ KROPKI
II MODUŁ- od 02.11.2020r.- do 20.12.2020r. – „WYOBRAŹNIA” przy współpracy ze Szkoleniami z Wyobraźnią
III MODUŁ- od 11.01.2021r. – do 14.02.2021r.- „MOC SŁÓW” przy współpracy z Terapeutycznym ABC
IV MODUŁ- od 01.03.2021r. – do 19.04.2021r. – „RÓWNOŚĆ” DZIEŃ KOLOROWEJ SKARPETY
V MODUŁ- od 10.05.2021r. – do 13.06.2021r.- „OSWAJANIE STRACHU” przy współpracy z Bookarnik.pl

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej

Bierna 57, 59-970 Zawidów, Tel/fax : (75) 77 76 108, E-mail : spbierna@interia.pl
© 2018 wregionie.pl